FANDOM


W020140623364620914026
摩登家庭》中的Gloria Pritchett扮演者索菲娅-维加拉(Sofia Vergara)最近拍摄了一组时尚大片曝光。相片中她置身花海当中,美丽绽放,性感身段豹纹内衣也挡不住。